Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest,
lecz przez to czym się dzieli z innymi.

— Jan Pawel II


DONATE